Hem, stöd och omvårdnad

Spindelns Familjehemvård

Vi kan erbjuda en uppdragsgivare hela vårdkedjan - allt från jourplacering, utredning, behandling och omvårdnad till utsluss och eftervård - eller delar av den.

Våra familjehem är ordentligt utredda och har tillgång till kontinuerlig metodhandledning. Bland annat av de skälen kan vi erbjuda familjehemsvård som alternativ till institutions-placering. Familjehemvården erbjuder en kvalitativ vård i en mer normaliserad och småskalig miljö vilket underlättar återflytt till hemmiljön.

Syftet är förstås att hjälpa klienter för vilka samhällets normala insatser inte varit helt tillräckliga och målet att klienterna till slut ska kunna leva och vara delaktiga i samhället - utan droger och kriminalitet - samt kunna fungera socialt. Vi vill tro att klienten själv har förmågor, och vi försöker få klienten att utveckla ett eget konsekvenstänkande.

Alla utredningar och medicinsk behandling utförs av vårt systerbolag SPUT - Socialpsykiatriska Utredningsteamet i Mellansverige AB sput.se 

Akut jourplacering

Med kort varsel kan barn eller familjer som hamnat i en akut situation beredas en trygg plats

Kontakta oss...

Email: info@spifa.se
Telefon: 021-12 05 70
Fax: 021-12 17 30

Vill du kontakta någon av våra medarbetare

Drivs av: it-solutions 4 U AB